500 km-grens ook voor auto met 0% bijtelling

Een werkgever stelt heel 2013 een auto ter beschikking aan een werkneemster. Tot 5 november 2013 betreft het een auto met 25% bijtelling. Vanaf 5 november beschikt de werkneemster over een auto met 0% bijtelling. Tot 5 november rijdt de werkneemster 376 km privé. Vanaf 5 november komt daar 242 km bij. Het totaal komt daarmee op 628 km.
Is hiermee de 500 km-grens overschreden?

Het Hof oordeelt dat voor de vraag of minder dan 500 km privé is gereden met ter beschikking gestelde auto’s moet worden uitgegaan van alle auto’s tezamen. Ook als voor 1 van deze auto’s 0% bijtelling geldt.

Hof Amsterdam verwijst naar de uitspraak van de Hoge Raad van 17 december 1997. In deze uitspraak oordeelt de Hoge Raad dat gekeken moet worden naar het totaal aantal privékilometers die de werknemer op jaarbasis rijdt in ter beschikking gestelde auto’s.

Het beroep is ongegrond.

Uitspraak Hof Amsterdam ECLI:NL:GHAMS:2017:1979