500 kilometergrens geldt op jaarbasis!

Werknemer heeft het eerste deel van het jaar een auto van de zaak en heeft daar niet privé mee gereden. Werknemer heeft dus geen fiscale bijtelling gekregen op zijn salaris. Gedurende de rest van het jaar krijgt de werknemer een andere auto ter beschikking waar de werknemer wel privé mee rijdt.
Werknemer krijgt dus een fiscale bijtelling voor de rest van het jaar bij zijn salaris.

ECHTER De werknemer moet ook loonheffing en premies werknemersverzekeringen betalen over het eerste deel van het jaar. Want op jaarbasis is meer dan 500 kilometer privé gereden en de kilometergrens geldt niet per auto maar per jaar.
LET OP Indien werknemer in de tussentijd een vervangende auto heeft van de werkgever en werknemer rijdt daar meer dan 500 kilometer privé mee. Dan heeft werknemer ook over het gehele jaar een fiscale bijtelling aan de broek.

TIP Als de werknemer in de loop van het jaar een andere auto krijgt waar die ook privé mee gaat rijden, wacht dan tot het volgende jaar en ga in de tussentijd met de privé-auto rijden en declareer de zakelijke kilometers.

TIP  Als DGA kunt u ook de auto in privé overnemen tot de datum van aflevering van de nieuwe auto.

Indien u vragen heeft over de auto van de zaak of advies nodig hebt, dan helpen wij u graag. U kunt met ons contact opnemen per email info@adfinadvies.nl, per telefoon op 075 616 74 87 of mobiel op 0651 18 06 52 of met het contactformulier.