Registratieplicht WAADI ter beschikking stellen personeel

Registratieplicht ter beschikking stellen personeel

Vanaf 1 juli 2012 geldt de registratieplicht Waadi (Wet Allocatie Arbeidskrachten door Intermediairs)

Dit is een registratieplicht bij de Kamer van Koophandel voor bedrijven die arbeidskrachten ter beschikking stellen aan andere werkgevers. Ook bedrijven die incidenteel arbeidskrachten uitlenen aan andere bedrijven moeten zich registreren.

De overheid wil hierdoor meer grip krijgen op bedrijven die stelselmatig arbeidswetten overtreden, werknemers structureel onderbetalen en zorgen voor oneerlijke concurrentie.

Bestaande bedrijven moeten dit door middel van een wijzigingsformulier melden bij de Kamer van Koophandel. Nieuwe bedrijven nemen dit direct op bij de inschrijving.

Bedrijven die incidenteel arbeidskrachten ter beschikking stellen hoeven niet hun inschrijving aan te passen, maar kunnen volstaan met een melding per telefoon of email aan de Kamer van Koophandel.
Uw bedrijf krijgt dan een aparte vermelding hiervan in het Handelsregister.

Bedrijven die arbeidskrachten inhuren zijn verplicht om te controleren of de uitlener goed staat geregistreerd. Hiervoor staat op de website van de Kamer van Koophandel de Waadi-check. Op de eerste overtreding staat een sanctie van € 12.000 per werknemer.

Begripsbepaling “ter beschikking stellen van personeel”

Het tegen vergoeding ter beschikking stellen van arbeidskrachten aan een ander onder toezicht of leiding van die ander, niet overeenkomstig een arbeidsovereenkomst. Concreet dus drie relevante elementen:

  1. Er is een onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt aan een andere onderneming.
  2. De onderneming die arbeidskrachten ter beschikking stelt, krijgt hiervoor een vergoeding van de onderneming aan wie de arbeidskrachten ter beschikking zijn gesteld.
  3. De arbeidskracht die ter beschikking is gesteld werkt onder toezicht en leiding van de onderneming aan wie hij ter beschikking is gesteld.

http://www.kvk.nl/over-de-kvk/uw-inschrijving-bij-de-kamer-van-koophandel/inschrijven-bij-de-kamer-van-koophandel/moet-ik-mijn-bedrijf-inschrijven/in–of-uitlenen-van-arbeidskrachten/?refererAliasStat=waadi