330 miljoen meer voor jeugdhulp

Gemeenten krijgen in 2015 3,9 miljard euro voor de transitie van de jeugdhulp, 330 miljoen meer dan in december 2013 is aangekondigd.

Dat staat in de zogenaamde Meicirculaire van 30 mei van de staatssecretarissen Martin van Rijn van VWS en Fred Teeven van VenJ.

De stijging komt doordat bekend is welk deel van de Awbz-taken naar gemeenten gaat, welke vergoeding gemeenten krijgen voor uitvoeringskosten en wat de recente groeicijfers voor de zorg zijn. Daarnaast is het jeugdaandeel in het totale ggz-budget beter ingeschat.

Hoewel de eerder aangekondigde korting maar 3 procent bedraagt, krijgt een kwart van de gemeenten minder. Dat schreef Binnenlands Bestuur op 31 mei. Het bedrag per jongere wordt gemiddeld 1.109 euro. Uit een overzicht van Binnenlands Bestuur blijkt dat 70 procent van de gemeenten onder dat gemiddelde zit; Eindhoven, Rotterdam en Amsterdam zitten erboven.

Meer informatie