Archive | december, 2022

Nieuwe normbedragen maaltijden, thuiswerken en reiskosten 2023

Voor de waarde van maaltijden in bedrijfskantines of soortgelijke ruimtes of tijdens personeelsfeesten op de bedrijfslocatie geldt een normbedrag. Dit normbedrag stijgt van € 3,35 in 2022 naar € 3,55 in 2023 per maaltijd. Voor de extra kosten die verbonden zijn aan thuiswerken, kunt u, onder voorwaarden, een onbelaste vergoeding geven van € 2 in […]

Leave a comment Continue Reading →

Broodfonds

Bij een broodfonds leggen de deelnemende ondernemers maandelijks een bedrag in.Daarnaast betaalt de deelnemer eenmalig inschrijfkosten en een maandelijkse contributie. Als een ondernemer ziek wordt, krijgt deze – over het algemeen na een wachttijd van een maand – gedurende maximaal twee jaar schenkingen van de andere aangesloten ondernemers. Het bedrag van de schenking is afhankelijk […]

Leave a comment Continue Reading →

Gebruikelijk loon 2023

Voor 2023 zijn er een paar wijzigingen voor het gebruikelijk loon van de directeur grootaandeelhouder. Het normbedrag van het gebruikelijk loon voor de DGA bedraagt vanaf 2023 € 51.000.Daarnaast verdwijnt de doelmatigheidsmarge in de gebruikelijkloonregeling. Voor de DGA is het dus verstandig om te beoordelen of zijn loon mogelijk moet worden aangepast. Het gebruikelijk loon […]

Leave a comment Continue Reading →

Wettelijk minimumloon januari 2023

Per 1 januari 2023 gaat het wettelijk minimumloon omhoog met 10,15 procent. In onderstaande tabel ziet u de minimumlonen die vanaf 1 januari 2023 gelden en hoe die zich verhouden ten opzichte van 2022. Aantal uren 1-7-2022           1-1-2023      Stijging Maandloon       € 1.756,20        € 1.934,40        10,15 % Bij 36 uur          €      11,26        €      12,40        10,15 % Bij 38 […]

Leave a comment Continue Reading →