Archive | mei, 2022

Nieuwe wetgeving voor werkgevers

In Europa geldt de Richtlijn Transparante en voorspelbare arbeidsvoorwaarden. Ook in Nederland is daarom een wetsvoorstel ingediend; de wet wijzigt met ingang van 1 augustus 2022. Hieronder volgen een aantal belangrijke wijzigingen uit het wetsvoorstel.  Informatieplicht  Op dit moment bent u als werkgever al verplicht om bepaalde informatie te verstrekken aan uw (nieuwe) medewerkers. Bijvoorbeeld […]

Leave a comment Continue Reading →

Vergoedingsrechten

Nominaliteitsleer per 1 januari 2012 vervangen door beleggingsleer. Vóór 2012: waardestijging en waarde daling niet verrekend bij vergoedingsvordering  Tot 1 januari 2012 was het nog zo dat als de ene echtgenoot privévermogen investeerde in een gemeenschapsgoed of investeerde in een privégoed van de andere echtgenoot, deze echtgenoot bij scheiding recht had op terugbetaling van het […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe regels online verkopen

Webwinkels en online platforms moeten de klant beschermen. Vanaf 28 mei 2022 gelden daar strengere regels voor. Zo moet het duidelijk zijn wat uw klant online verkoopt, wat de prijs is en welke leveringstermijn van toepassing is. De Kamer van Koophandel (KVK) stelt een checklist beschikbaar waar u kunt controleren aan welke wetten en regels […]

Leave a comment Continue Reading →

Box 3 heffing 2025 en verder

Het doel van het kabinet is dat er vanaf 2025 wél een nieuw box 3-stelsel komt op basis van werkelijk rendement. Het kabinet stelt voor het nieuwe box 3-stelsel vorm te gegeven als een vermogensaanwasbelasting, waarbij jaarlijks belasting wordt geheven over de reguliere inkomsten (zoals rente, dividend, huur en pacht minus de kosten) en de […]

Leave a comment Continue Reading →