Archive | 2 oktober 2020

Belastingplan wijzigingen in de btw

In het belastingplan zijn twee voorgenomen wijzigingen benoemd. E-commerce Momenteel moet er per lidstaat een bepaalde omzetgrens worden overschreden alvorens men geconfronteerd wordt met buitenlandse btw. Deze omzetgrenzen komen te vervallen.Een daaraan gekoppelde vereenvoudiging is dat het niet meer noodzakelijk zal zijn om in meerdere lidstaten een btw-nummer te hebben. Er kan elektronisch aangifte worden […]

Leave a comment Continue Reading →