Archive | 10 september 2020

Vergoeding studiekosten kinderen

Indien u werknemers in dienst hebt met studerende kinderen, dan kunt u de studiekosten van de kinderen vergoeden. Dit kan op verschillende manieren. U kunt de studiekosten op 4 manieren vergoeden: vergoeding belasten bij de werknemer; studietoelage die de werknemer ontvangt, aanwijzen als eindheffingsloon; zelfstandige studietoelage rechtstreeks aan het kind uitbetalen; studietoelage betalen vanuit een […]

Leave a comment Continue Reading →