Archive | januari, 2020

Belastingschijven 2020 AOW-ers

Hebt u vóór 2020 de AOW-leeftijd bereikt? Dan betaalt u in box 1 een lager tarief over de 1e belastingschijf, omdat u geen AOW-premie meer betaalt. Tarieven box 1 (werk en woning) geboren vóór 1 januari 1946 Schijf Belastbaar inkomen Percentage 1 tot € 35.376 19,45% 2 vanaf € 35.376 tot € 68.508 37,35% 3 vanaf € 68.508 49,50% Tarieven […]

Leave a comment Continue Reading →

Belastingschijven 2020

Leave a comment Continue Reading →

Kennisdocument premiedifferentiatie vernieuwd

Het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid heeft op 16 december een nieuwe versie van het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW gepubliceerd. In het Kennisdocument Premiedifferentiatie WW vindt u een bijlage met situaties waarin werkgever en werknemer tijdelijk of blijvend het aantal uren wijzigen en de gevolgen die dat heeft voor de hoogte van de WW-premie. Er […]

Leave a comment Continue Reading →