Archive | oktober, 2019

Kerstpakket en omzetbelasting

Alleen als u op jaarbasis voor minder dan € 227 per werknemer verstrekt, dan is de omzetbelasting ook op kerstpakketten als voorbelasting aftrekbaar. Daaronder valt ook de omzetbelasting op bijvoorbeeld bedrijfsfitness of een personeelsfeest op locatie of de kosten van eten en drinken voor het personeel. Komt u boven de € 227 per werknemer uit, […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuwe btw-nummers per 1 januari 2020

Om fraude tegen te gaan, krijgen alle ondernemers met een eenmanszaak per 1 januari 2020 een nieuw btw-nummer. Hierin is niet langer het BSN van de ondernemer verwerkt.Bij andere rechtsvormen, zoals een BV of een vennootschap onder firma, is aanpassing van het btw-nummer niet noodzakelijk omdat daarin niet het BSN van de eigenaar (of eigenaren) is verwerkt.Als […]

Leave a comment Continue Reading →

Kort telefonisch uitstel

Als u tijdelijk niet in staat bent om uw belastingschuld te betalen, kunt u telefonisch uitstel van betaling vragen aan de Belastingdienst voor maximaal 4 maanden. Dat kan alleen voor een aanslag die u reeds heeft ontvangen. U ontvangt dan binnen tien werkdagen een schriftelijke bevestiging. Benodigde stukken het aanslagnummer van de naheffingsaanslag; het verschuldigde […]

Leave a comment Continue Reading →

Schijnzelfstandigheid aangepakt

Tot nu toe kan de Belastingdienst alleen ingrijpen indien u als kwaadwillende wordt aangemerkt.De Belastingdienst kan dan bewijzen dat er een dienstbetrekking is tussen u en de zzp’er.Bovendien moet de schijnzelfstandigheid ‘evident’ en ‘opzettelijk’ zijn.Het kan gaan om een echte dienstbetrekking, met de elementen loon, persoonlijke arbeidsverplichting en werkgeversgezag. Ook een fictieve dienstbetrekking valt hier […]

Leave a comment Continue Reading →

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland

Het huidige stelsel voor de heffing van btw is fraudegevoelig. Eind 2018 heeft de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn gepubliceerd om btw-fraude te bestrijden.Deze gaat over de verkopen aan particulieren door niet-EU leveranciers via internetplatforms zoals Amazon en Zalando. De Richtlijn zal op 1 januari 2021 in werking treden. De Richtlijn bepaalt dat bij een […]

Leave a comment Continue Reading →

Nieuw btw-identificatienummer voor eenmanszaken

In het najaar 2019 ontvangen alle eenmanszaken een nieuw btw-identificatienummer (btw-id).In het nieuwe btw-id is het Burgerservicenummer (BSN) niet verwerkt. Zo is de privacy van de ondernemer beter beschermd. Het nieuwe btw-id gebruikt u vanaf 1 januari 2020 voor uw zakelijke contacten. U houdt uw bestaande omzetbelastingnummer voor contacten met de Belastingdienst waaronder het doen […]

Leave a comment Continue Reading →