Archive | september, 2019

Belastingplan 2020 Ondernemingen

Voor de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2020 zie bijgaande link van TEKZ Belastingadviseurs.

Leave a comment Continue Reading →

Belastingplan 2020 diverse inkomstenbelasting

Het kabinet heeft in het belastingplan 2020 diverse maatregelen aangekondigd. Dat zijn onder andere: 1. Versneld invoeren tweeschijventarief inkomstenbelasting Het kabinet wil het tweeschijvenstelsel al invoeren per 1 januari 2020.In dat jaar geldt dan een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%.In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. Het toptarief blijft gelijk.De grenst […]

Leave a comment Continue Reading →

Fiets van de zaak vanaf 2020

Werknemers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever hebben met ingang van 2020 te maken met nieuwe regelgeving met een fiscale bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Deze bijtelling geldt ook wanneer een werknemer de fiets van de zaak alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk. […]

Leave a comment Continue Reading →

Invoer UBO-register

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Wat is een UBO? UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). […]

Leave a comment Continue Reading →

Startende onderneming en DGA-loon

Startende ondernemingen die niet aan de voorwaarden voor een start-up voldoen, kunnen voor een aanmerkelijkbelanghouder (DGA) toch tijdelijk uitgaan van een loon dat lager is dan gebruikelijk voor het niveau en de duur van het werk. LET OP Het loon mag niet lager zijn dan het wettelijk minimumloon dat past bij het aantal uren dat […]

Leave a comment Continue Reading →