Archive | augustus, 2019

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking. In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en […]

Leave a comment Continue Reading →

Hypotheekaanvraag ZZP-ers

Indien een ZZP-er een hypothecaire lening aanvraagt moet deze de volgende gegevens overleggen: De jaarcijfers van (minimaal) de laatste drie jaar om een beeld te krijgen van uw inkomen. De aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie¬†jaar. De meeste hypotheekverstrekkers beoordelen het inkomen niet zelf, maar willen dat u een inkomensverklaring overlegt.Tip. Vraag deze […]

Leave a comment Continue Reading →

Uitzonderingen bij nieuwe KOR

Wie kiest voor de nieuwe KOR is in beginsel ontheven van de verplichting om aangiften omzetbelasting in te dienen. In een aantal speciale gevallen moet de ondernemer toch aangifte omzetbelasting doen. Denk daarbij aan: de levering of de aankoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer, respectievelijk van een leverancier in een […]

Leave a comment Continue Reading →

Maandelijkse loonaangifte DGA

Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december. U moet het loon en de loonheffingen verwerken in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt. Dit is het moment waarop: de […]

Leave a comment Continue Reading →

Tool gebruik nieuwe KOR

De belastingdienst heeft een tool op haar website gezet om na te gaan of u vanaf 1 januari 2020 gebruik kunt maken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) Zie toepassing nieuwe KOR.

Leave a comment Continue Reading →