Per 1 januari 2019 hoger btw-tarief

Het lage btw-tarief van 6% wordt per 1 januari 2019 verhoogd naar 9%.
Uit een toelichting op het wetsvoorstel blijkt de volgende overgangsregeling:

  1. Bij een dienst of levering in 2018 moet een factuur met 6% worden uitgereikt ook al volgt de betaling pas in 2019.
  2. Bij vooruitbetaling in 2018 van een dienst of levering die pas in 2019 wordt uitgevoerd mag in 2018 een factuur met 6% worden opgemaakt.
  3. Bij facturering in 2018 aan een ondernemer of rechtspersoon voor een dienst/levering die pas in 2019 wordt uitgevoerd, mag 6% worden berekend.
  4. Bij facturering in 2018 aan een consument voor een dienst/levering die pas in 2019 wordt uitgevoerd moet 9% worden berekend en afgedragen (ook als er 6% op de factuur stond).