1e Kamer behandelt Jeugdwet op 28 januari

De Eerste Kamer streeft ernaar het wetsvoorstel voor de Jeugdwet op 28 januari 2014 in haar plenaire vergadering te behandelen. De procedure voor de behandeling van de Jeugdwet werd 12 november bekend.

Als de leden van de Eerste Kamer meer informatie nodig hebben na beantwoording van de vragen door het kabinet is een uitloop mogelijk tot 19 februari. Aan de behandeling in de Kamer gaat op 9 december nog een hoorzitting vooraf.

De Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) hoopte dat de wet nog voor het kerstreces behandeld zou worden, zodat gemeenten een jaar de tijd hadden zich voor te bereiden op nieuwe taken. Gemeenten moeten op tijd duidelijkheid geven aan de kinderen en jongeren die zorg of ondersteuning krijgen en aan de instellingen die jeugdhulp bieden. Als die duidelijkheid niet tijdig komt, kan het zijn dat instellingen personeel moeten ontslaan, aldus de VNG.

Bron: VNG