180 dagen en de erfbelasting

Indien iemand een schenking heeft gedaan binnen 180 dagen voor zijn overlijden, dan wordt deze schenking tot de nalatenschap gerekend en moet daar erfbelasting over worden geheven.
Om te voorkomen dat er over de schenking zowel schenkbelasting als erfbelasting wordt geheven, is een bepaling in de wet opgenomen dat de erfgenaam de betaalde schenkbelasting in mindering mag brengen op de te betalen erfbelasting.

De vraag is of dit volgens de evenredigheidsmethode moet gebeuren, of dat de betaalde schenkbelasting integraal in mindering komt op de te betalen erfbelasting?

De Rechtbank Noord-Holland heeft in uitspraak RBNHO:2018:1997 geoordeeld, dat de betaalde schenkbelasting volledig kan worden verrekend met de te betalen erfbelasting.

LET OP  Er bestaat geen recht op teruggaaf van de betaalde schenkbelasting.