Nieuws

Uitzonderingen bij nieuwe KOR

Wie kiest voor de nieuwe KOR is in beginsel ontheven van de verplichting om aangiften omzetbelasting in te dienen. In een aantal speciale gevallen moet de ondernemer toch aangifte omzetbelasting doen. Denk daarbij aan: de levering of de aankoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer, respectievelijk van een leverancier in een […]

Lees verder →

Maandelijkse loonaangifte DGA

Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december. U moet het loon en de loonheffingen verwerken in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt. Dit is het moment waarop: de […]

Lees verder →

Tool gebruik nieuwe KOR

De belastingdienst heeft een tool op haar website gezet om na te gaan of u vanaf 1 januari 2020 gebruik kunt maken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) Zie toepassing nieuwe KOR.

Lees verder →

Gevolgen uitsluitingsclausule in erfenis of schenking

Bent u getrouwd of ontvangt u of uw huwelijkspartner een schenking of erfenis met uitsluitingsclausule maar wilt u het geld samen opmaken?Maak hier dan heldere schriftelijke afspraken over vóór u aan de samen geplande activiteiten, bijvoorbeeld vakantie, verbouwing of andere uitgaven begint. Dan komt u later niet voor nare verrassingen te staan. De Hoge Raad […]

Lees verder →

SDE+ subsidie wijzigt

De subsidieregeling SDE+ (Stimuleringsregeling Duurzame Energie) gaat in het najaar weer open. Deze regeling richt zich op duurzame energieprojecten (zon, wind, water, aardwarmte en biomassa).In 2020 komt er ook een SDE++. Op steeds meer plekken in het land is er niet voldoende transportcapaciteit beschikbaar voor het terugleveren van stroom. Ook huidige projecten die reeds SDE+ […]

Lees verder →

Commissaris is geen btw-ondernemer

Bent u lid van een raad van commissarissen of een raad van toezicht van een stichting?Dan hoeft u mogelijk geen btw te berekenen over de vergoeding voor uw werkzaamheden. Dat blijkt uit een recente uitspraak van het Hof van Justitie van de EU. Wilt u bezwaar maken tegen btw-aangifte of een btw-aanslag? Volgens een uitspraak […]

Lees verder →

Controleer uw managementovereenkomst

Als directeur-grootaandeelhouder (dga) bent u in beginsel niet verzekerd voor de werknemersverzekeringen. Dit is alleen anders als u uw ontslag via de algemene vergadering niet kunt tegenhouden. De inhoud van de managementovereenkomst is daarbij van belang. Bij Rechtbank Gelderland (ECLI:NL:RBGEL:2019:1115) speelde een zaak over een drietal aandeelhouders die via hun personal holdings werken voor hun gezamenlijke […]

Lees verder →

Voorziening voor transitievergoeding

Kan er een voorziening worden getroffen voor een transitievergoeding? Voorwaarden voor een voorziening Als u ten laste van de winst een voorziening wilt vormen, gelden er drie voorwaarden die in een eerder arrest door de Hoge Raad zijn geformuleerd: vereist is dat de uitgaven hun oorsprong vinden in feiten of omstandigheden die zich in de […]

Lees verder →

Wet arbeidsmarkt in balans (WAB)

Drie jaar na invoering van de Wet werk en zekerheid is er de nieuwe Wet arbeidsmarkt in balans, die met ingang van 2020 van kracht wordt. Werkgevers baseren hun keuze voor vast of flexibel personeel niet op de aard van het werk, maar eerder op de kosten en de risico’s. Dit leidt ertoe dat steeds […]

Lees verder →

Massaal bezwaar box 3-heffing afgewezen

De Belastingdienst heeft het massaal bezwaar tegen de box 3-heffing voor de jaren 2013 tot en met 2016 afgewezen. Dit is het gevolg van de recente uitspraak van de Hoge Raad over de vermogensrendementsheffing. Buitensporig zware last De Hoge Raad oordeelde dat belastingplichtigen in 2013 of 2014 op stelselniveau met een buitensporig zware last werden […]

Lees verder →