Nieuws

Btw-certificaat voor internetverkopen in Duitsland

Het huidige stelsel voor de heffing van btw is fraudegevoelig. Eind 2018 heeft de Europese Commissie een nieuwe Richtlijn gepubliceerd om btw-fraude te bestrijden.Deze gaat over de verkopen aan particulieren door niet-EU leveranciers via internetplatforms zoals Amazon en Zalando. De Richtlijn zal op 1 januari 2021 in werking treden. De Richtlijn bepaalt dat bij een […]

Lees verder →

Belastingplan 2020 Ondernemingen

Voor de belangrijkste wijzigingen in het Belastingplan 2020 zie bijgaande link van TEKZ Belastingadviseurs.

Lees verder →

Belastingplan 2020 diverse inkomstenbelasting

Het kabinet heeft in het belastingplan 2020 diverse maatregelen aangekondigd. Dat zijn onder andere: 1. Versneld invoeren tweeschijventarief inkomstenbelasting Het kabinet wil het tweeschijvenstelsel al invoeren per 1 januari 2020.In dat jaar geldt dan een basistarief van 37,35% en een toptarief van 49,5%.In 2021 wordt het basistarief verlaagd naar 37,10%. Het toptarief blijft gelijk.De grenst […]

Lees verder →

Fiets van de zaak vanaf 2020

Werknemers die een fiets ter beschikking krijgen van de werkgever hebben met ingang van 2020 te maken met nieuwe regelgeving met een fiscale bijtelling van 7% van de door de fabrikant vastgestelde consumentenprijs. Deze bijtelling geldt ook wanneer een werknemer de fiets van de zaak alleen gebruikt voor het reizen van en naar het werk. […]

Lees verder →

Invoer UBO-register

Vanaf 2020 zijn ondernemingen verplicht om hun eigenaren of de personen die zeggenschap hebben in een zogeheten UBO-register in te schrijven. Dit is het gevolg van Europese regels. Doel van het register is het tegengaan van financieel-economische criminaliteit, zoals witwassen van geld. Wat is een UBO? UBO staat voor ‘ultimate beneficial owner’ (de ‘uiteindelijke belanghebbende’). […]

Lees verder →

Kennisdocument Premiedifferentiatie WW

De Wet arbeidsmarkt in balans (Wab) is op 5 februari 2019 aangenomen door de Tweede Kamer en op 28 mei 2019 is het wetsvoorstel door de Eerste Kamer aanvaard. De meeste onderdelen van de Wab, waaronder premiedifferentiatie WW, treden per 1 januari 2020 in werking. In dit Kennisdocument wordt ingegaan op de nieuwe wet- en […]

Lees verder →

Hypotheekaanvraag ZZP-ers

Indien een ZZP-er een hypothecaire lening aanvraagt moet deze de volgende gegevens overleggen: De jaarcijfers van (minimaal) de laatste drie jaar om een beeld te krijgen van uw inkomen. De aangiften en aanslagen inkomstenbelasting van de afgelopen drie jaar. De meeste hypotheekverstrekkers beoordelen het inkomen niet zelf, maar willen dat u een inkomensverklaring overlegt.Tip. Vraag deze […]

Lees verder →

Uitzonderingen bij nieuwe KOR

Wie kiest voor de nieuwe KOR is in beginsel ontheven van de verplichting om aangiften omzetbelasting in te dienen. In een aantal speciale gevallen moet de ondernemer toch aangifte omzetbelasting doen. Denk daarbij aan: de levering of de aankoop van een nieuw of bijna nieuw vervoermiddel aan een afnemer, respectievelijk van een leverancier in een […]

Lees verder →

Maandelijkse loonaangifte DGA

Als een dga maandelijks loon geniet, moet u dit loon maandelijks verwerken in de aangifte loonheffingen. Het is niet toegestaan om het volledige loon te verwerken in de aangifte van december. U moet het loon en de loonheffingen verwerken in de aangifte over het tijdvak waarin het genietingsmoment valt. Dit is het moment waarop: de […]

Lees verder →

Tool gebruik nieuwe KOR

De belastingdienst heeft een tool op haar website gezet om na te gaan of u vanaf 1 januari 2020 gebruik kunt maken van de nieuwe kleineondernemersregeling (KOR) Zie toepassing nieuwe KOR.

Lees verder →